Introduce Yourself

मी अंजली,

मला मनातील भावना, विचार कागदावर उतरायला आवडतात. अन् ते इतरांना पर्यंत पोहोचले पाहिजे हा पण प्रांजळ भाव मनात वावरतो. त्यातूनच सुचलेली ही ब्लॉग कल्पना.

आसपासच्या मला भावलेल्या गोष्टी, काही अविस्मरणीय क्षण, स्वतःशी साधलेला संवाद, काही पडलेले प्रश्न अन् त्याच सोबत भेटलेली त्यांची उत्तर. कुठे विरुन जाण्याअगोदर छापलेली शब्द रुपात चित्र.

Published by anjali jangale

my life my story

6 thoughts on “Introduce Yourself

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: